សូមគោរពវិញ្ញាណខន្ធវីរជនទាំងបួនរូប

សូមគោរពវិញ្ញាណខន្ធវីរជនទាំងបួនរូបគឺ៖

១. លោក អនុសេនីត្រី អ៊ឹម សំ (អនុសេនីយ៍ទោ)
២. លោក អនុសេនីយ៍ត្រី ស៊ាន នរិន្ទ (ព្រិន្ទបាលទោ)
៣. លោក ពលបាលឯក មុំ តុលា (ព្រិន្ទបាលទោ)
៤. លោក អនុសេនីត្រី ម៉ៅ អេង (អនុសេនីយ៍ឯក)

ដែលបានពលីដើម្បីសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សក្នុងពិភពលោក។ សូមវិញ្ញាណខន្ធ របស់លោកទាំងបី បានទៅកាន់សុគតិភព។ គំរូវីរភាពរបស់លោកមិនសាបសូន្យឡើយ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាតិ និង អន្តរជាតិ៕