លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​មក​ទ​ទួល​ស​កម្ម​ជន មក​ពី​គណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​ចំ​នួន ៣​រូប ។

ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​មក​ទ​ទួល​ស​កម្ម​ជន មក​ពី​គណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​៣​រូប និង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​១​រូប ដែល​ស​កម្ម​ជន​ទាំង ៤​រូប ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ប្ដេជ្ញា មក​គាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ព្រម​ទាំងបាន​​ធ្វើ​​បទ​សំ​ភាស ដូច​ខាង​ក្រោម ÷

១. អ្នកមីង សៅ ច័ន្ទ ជា​ស​កម្ម​ជន​គាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ភូមិ​ព្រែក​ត្រែង ឃុំ​សំ​រោង​ធំ ស្រុក​កៀន​ស្វាយ ខេត្ត​ក​ណ្ដា​ល ។

២. អ្នកមីង រស់ ភា​រដ្ឋ ជា​ស​កម្ម​ជន​គាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ភូមិ​សំ​រោង​ក្អែ ឃុំ​សំ​រោង​ធំ ស្រុក​កៀន​ស្វាយ ខេត្ត​ក​ណ្ដា​ល ។

៣. អ្នកមីង ធីម លៀប ​ជា​ស​ក​ម្ម​ជន​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ពោ​ធិមៀវ ឃុំ​គ​គីរធំ ស្រុក​កៀន​ស្វាយ ខេត្ត​កណ្ដាល ។

៤. អ្នកមីង អ៊ុន សំអាត ជា​ស​កម្ម​ជន​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ភូមិ​ព្រែក​ត្រែង ឃុំ​សំ​រោង​ធំ ស្រុក​កៀន​ស្វាយ ខេត្ត​ក​ណ្ដាល​ ។