អំណោយ​ស​ប្បុ​រស​ធម៌​ថ្ងៃ​ទី ២៦-០៤-១៧

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ​២០១៧ មាន​និ​ស្សិត​ក្រី​ក្រ បាន​មក​ទ​ទួល​ការ​ឩបត្ថម្ហ ពី​លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ ។ និ​ស្សិត​ឈ្មោះ ឃន ពិ​ដោ រស់​នៅ ស​ង្កាត់ កា​កាប ខណ្ឌ​ដ​ង្កោ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ រៀន​នៅ មហា​វិ​ទ្យា​ល័យ វិ​ទ្យាសាស្រ្ត​សុ​ខា​ភិ​បាល ជំ​នាញ ឆ្មប បាន​មក​ទ​ទួល​ជំ​នួយ ពី​លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ ដូច​ដែល​លោក​បាន​សន្យា​ថា​ជួយ​ឩ​ប​ត្ថម្ហ​ជា​ថ​វិ​ការ ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិ​ក្សា រយៈ​ពេល ១ ឆ្នាំ​ទៀត ដែល​ត្រូវ​ជា​ឆ្នាំ​បញ្ចប់ ថ្នាក់​ប​រិ​ញ្ញា​បត្រ​រង ។ លោក ម៉ម សូ​ណង់​ដូ បាន​ឩ​បត្ថម្ហ ការ​បង់​ថ្លៃ​សិ​ក្សា​រយៈ​ពេល ១​ឆ្នាំ ដែល​ស​រុប​ជា​ទឹក​ប្រាក់ $៩៥០ ដែល​បាន​ប្រ​គល់​អោយ​លើក​ទី១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២-០៩-២០១៦ ($៤៧៥) និង​លើក​ទី​២ ប្រ​គល់​អោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៦-០៤-២០១៧ ( $៤៧៥) ។ ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ