ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ 

ផ្ទះលេខ ៣៣, ផ្លូវ ២៦BT , ភូមិត្នោតជ្រំ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Email : sbk105.net@gmail.com

Skype : sbk105.net
address : #33, ST: 26BT, Sangkat Boeng Thampon, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia
Tel : 012 994 939, 099 335 820, 093 339 820