នយោបាយ

Mar 14, 2016 |
0

នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​​១៥ ខែ​​មី​នា ឆ្នាំ​​២០១៦ មាន​តំ​ណាង​បង​ប្អូន​ខ្មែរ ឥស្លាម បាន​មក​ជួប លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​​ធាន​​គណ​​បក្ស​​សំ​​បុក​​ឃ្មុំ​​សង្គម​​ប្រ​ជា​ធិប​​តេយ្យ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​គណ​បក្ស​...